Ұялы телефонды пайдалану ережесі

1. Жалпы ереже

Бұл ереже мақсаты оқу үрдісінің жақсы жүруіне жағдай жасау, оқу үрдісіндегі барлық тұлғалардың азаматтық құқықтары қорғау: оқушылардың, ата-аналардың, мұғалімдердің. Ережені сақтау білім алу сапасын көтереді, ыңғайлы психологиялық жағдай жасайды, мектеп аумағын зорлық-зомбылықтан қорғайды.
2. Негізгі түсінік
Ұялы телефон –қарым-қатынас және заманауи адамның беделі, бірақ мұны белсенді түрде көрсетуге болмайды.
Пайдаланушы – білім алу үрдісінде ұялы телефонды пайланатын тұлған.
Мектеп беделіне саналы түрде зиян келтіру – мектеп қарбырғасында жүріп басқаларға көрсету үшін телефон бейнекамерасына түсіру.
3. Мектепте ұялы телефонды қолдану шарттары:
3.1. Мектеп ғимаратында ұялы телефонды міндетті түрде дыбыссыз режимге қою қажет. 
3.2. Сабақ уақытында телефонды сөндіріп, сөмкеге салып қою қажет.
3.3. Телефонның бүтін болуына, жоғалмауына тек қана иесі жауапты ( ата-анасы, заңды тұлғалар).
4. Пайдаланушылар құқығы 

4.1. Пайдаланушылар сабақтан тыс уақытта байланыс құралы ретінде пайдалана алады:
4.2.  Қоңырау шалу, хабарлама жіберу.
4.3.  Ойнау.

4.4.  Ақпарат алмасу.

5. Пайдаланушыға тыйым салынады:
5.1. Сабақ барысында қандай режимде болмасын, пайдалануға ( есептеуіш, қойын дәптер ретінде де) .
5.2. Мектепке келгенде полифонияны пайдалануға.
5.3.Телефон көмегімен зорлық-зомбылық көрсетуге.
5.4. Мектеп беделіне саналы түрде зиян келтіруге.  

5.5. Ұялы телефонды бөтен адамға беруге. 

6. Ережені бұзғаны үшін жауапты

Негізгі ережелерді бұзғаны үшін келесі жауапкершіліктер қарастырылады:
6.1. Бір рет бұзғаны үшін, мұғалім директор атына ескертпені баяндап, баяндау жазады (ереже бұзушының түсініктемесі).
6.2. Қайталама ереже бұзушылық кезінде – телефонды алып қою, мектеп әкімшілігінің ата-анасына ескертіп, телефонды беруі, белгілі уақыт аралығында телефонды пайдалануына шектеу қою.
6.3. Дөрекі ереже бұзушылар кезінде (п.5.1.,5.2., 5.3., 5.4, 5.5) телефонды алып қойып, мектеп әкімшілігі ата-анасымен әңгімелесіп, телефонды жыл бойы ұстауға шектеу қою және оқушыны тізімге алу.