Тіл туралы Заң

Қазақстан Республикасындағы тiл туралы 1997 ж. 11 шiлдедегі № 151-I Қазақстан Республикасының Заңы (2013.03.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

1 тарау. Жалпы ережелер (1 – 7 баптар)
2 тарау. Тiл – мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында (8 – 15 баптар)
3 тарау. Тiл – білім беру, ғылым, мәдениет және бұқаралық ақпарат құралдары саласында (16 – 18 баптар)
4 тарау. Тiл – елдi мекен атауларында, жалқы өсiмдерде, көрнекi ақпаратта (19 – 22 баптар)
5 тарау. Тiлдi құқықтық қорғау (23 – 26 баптар)
6 тарау. Тiлдi шетелдермен және халықаралық ұйымдармен қатынастарда пайдалану (27 бап)

 Осы Заң Қазақстан Республикасында тiлдердiң қолданылуының құқықтық негiздерiн, мемлекеттiң оларды оқып-үйрену мен дамыту үшiн жағдай жасау жөніндегі мiндеттерiн белгiлейдi, Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық тiлге бiрдей құрметпен қарауды қамтамасыз етедi.
Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңы